Cultureel erfgoed

Gemaal Abraham Kroes

Tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel ligt aan de Hollandsche IJssel het gemaal ‘Abraham Kroes’. Dit gemaal verzorgt de bemaling van de Prins Alexanderpolder en de Zuidplaspolder. De zeldzame combinatie van polder- en boezembemaling is ondergebracht in één gebouw. Het bouwwerk is gerealiseerd in de periode 1968-1971 en verving twee stoomgemalen de Van Gennep en IJsserman uit 1876 aan het Kortenoord. In 1972 zijn deze buitenwerking gesteld. Het gebouw van het voormalig stoomgemaal van Gennep staat er nog en is nu een woonhuis.

Hevelvistrap

Vissen gaan in het voorjaar van het buitenwater (Hollandsche IJssel) naar de sloten en tochten in de Zuidplaspolder om zich daar voort te planten. In het najaar is er een trek vanuit de polder weer terug naar de IJssel. Bij het gemaal Abraham Kroes is daarvoor een vistrap aangelegd: een combinatie van een gesloten hevelvistrap en een open gedeelte met rustplaatsen. In totaal heeft deze vistrap een lengte van circa 70 meter. De trap wordt met een vacuümpomp volgezogen met water, waardoor het water langzaam door de buis van de Ringvaart naar de Zuidplaspolder stroomt. De vissen kunnen op deze manier van beide kanten door de hevelvistrap zwemmen. Door in de vismigratieseizoenen elke nacht 3 extra loze schuttingen (zonder dat er een schip doorgaat) uit te voeren met de Snelle Sluis, kunnen de vissen van de Hollandsche IJssel via het verbindingsvaartje naar de Ringvaart zwemmen, en andersom.

adres: 

Schielands Hoge Zeedijk West 5 Moordrecht

Historische Vereniging Moordrecht

Het doel van de Historische Vereniging Moordrecht is kennis nemen en vastleggen van de geschiedenis van Moordrecht, Zuidplaspolder en Oostpolder. Waar nodig zal behoud en bescherming van historische bebouwing, monumenten en objecten van plaatselijke geschiedenis en kunst worden gestimuleerd.

Op 12 september 2014 opende de Heer Chris van Gennep op feestelijke wijze onze expositieruimte oudheidkamer " Het Weeshuis"

Wij heten u van harte welkom bij de expositie  over het wel en wee van de K.V.T.. “De Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken”

Geopend iedere 2de zaterdag van de maand van 13:30 tot 16:30 in de Oudheidkamer, “Het Weeshuis” Westeinde 1 in Moordrecht.

adres: 

Oudheidkamer, Westeinde 1 te Moordrecht, Postbus 83, 2840 AB Moordrecht

telefoon: 
0182-374206
contactpersoon: 
Marijke Edel, voorzitter

Historische Vereniging Nieuwerkerk

De Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel is opgericht in 1992. De vereniging heeft onder andere de volgende doelstellingen:

• Opbouwen van een collectie voorwerpen uit Nieuwerkerk en omgeving.
• Bewaren en (grotendeels) exposeren van dit materiaal in en om haar Oudheidkamer.
• Verzorgen van onderwijsondersteuning.
• Houden van lezingen.
• Stimuleren tot en doen van onderzoek.
• Uitgeven van Nieuwsbrieven.
• Benaderen van overheden over hun erfgoedbeleid.

adres: 

Verzetsstraat 76, 2912 CV Nieuwerkerk aan den IJssel

Adres Oudheidkamer:'s-Gravenweg 6a,2911 CG Nieuwerkerk aan den IJssel

contactpersoon: 
Adri den Boer, secretaris

Molenmuseum

In het museum is een overzicht te vinden van alle molens die in Schieland hebben gestaan. Van iedere molen zijn de meeste gegevens bekend zoals bij de molenviergang is te zien. Alle polders in Schieland zijn zo overzichtelijk mogelijk in beeld gebracht. Ook voor bezoekers met 'roots' in de molens, die iets over hun voorouders willen weten kunnen deze overzichten belangrijk zijn.

adres: 

Tweemanspolder 15, 2761 EE Zevenhuizen. Volg de bordjes 'Oudheidkamer'.

 

Molenviergang Tweemanspolder

De Molenviergang is een molengang bestaande uit vier windmolens, ten noorden van Zevenhuizen aan de Rotte. De molens zijn gebouwd rond 1722.

De molenviergang is gebouwd voor de bemaling van de Tweemanspolder. In 1953 kwamen de molens in bezit van de Stichting tot instandhouding van de molenviergang van de Tweemanspolder. In 1950 is het scheprad van een van de molens vervangen door een centrifugaalpomp, die echter niet voldoet. Door deze vervanging is een onbalans in de viergang ontstaan. Bij een restauratie in 2009/2010 is deze molen echter weer voorzien van een iets meer verdiept scheprad, waardoor de balans weer beter is. Voor bemaling van de polder zijn de molens in 1953 buiten bedrijf gesteld. Ze zijn wel maalvaardig en draaien tweemaal per maand, op zaterdag. Er zijn geen bezoekmogelijkheden. (Bron: Wikipedia)

adres: 

Tweemanspolder 15

2761 EE Zevenhuizen

telefoon: 
0180-638180
contactpersoon: 
Dhr. J. Ottevanger

Oogstfeest

Of u nu jong bent of al wat ouder, de eerste zaterdag van september staat bij velen als eerste in de nieuwe agenda: Het Oogstfeest! Zo net na de (school)vakanties is het ieder jaar een gezellig samenzijn met en een weerzien van oude bekenden;
Oude tijden herleven. Dankzij de enthousiaste medewerking van heel veel vrijwilligers en de financiële bijdragen van veel bedrijven en de gemeente Zuidplas is het ook dit jaar mogelijk u een gevarieerd Oogstfeestprogramma aan te bieden. Jaarlijks terugkerende attracties aangevuld met nieuwe elementen zorgen ervoor dat het Oogstfeest in Zevenhuizen herkenbaar, maar ook verrassend blijft. Dit alles georganiseerd door de stichting Oogstfeest.

De vrijdagavond vóór het Oogstfeest staat vanaf 20.15 uur in het teken van de Night of Harmony. Een groot openlucht-muziek-spektakel voor jong en oud op het grote podium op het Dorpsplein van Zevenhuizen.

adres: 

Dorpsstraat en directe omgeving in Zevenhuizen.

Oudheidkamer

In 1992 startte de Historische Vereniging Nieuwerkerk met een Oudheidkamer in een deel van de stal van de 17de eeuwse monumentale boerderij Nooitgedacht, gelegen bij de Capelse grens, die Zuidplas op een fragment van de topografische kaart wat dikker aangaf. Intussen zijn de gehele stal, het tussendeel van de boerderij, twee hooibergen, een deel van het erf en diverse objecten daarop bij de expositie betrokken. De entourage is bijvoorbeeld gewild voor trouwfoto’s. Het gaat om een lokale Oudheidkamer.

adres: 

Locatie: 's-Gravenweg 6a

2911 CG Nieuwerkerk aan den IJssel

telefoon: 
0180-312228
contactpersoon: 
Dhr. Adri den Boer, secretaris

Platform Mooi Zuidplas

Het Platform Mooi Zuidplas is een samenwerkingsverband van verschillende instanties die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder e.o. op het gebied van planologie, flora en fauna, milieu en cultuurhistorie.

Stichting Molen Kortenoord

Korenmolen Windlust, waarvan de historie teruggaat tot 1586, maalde eeuwenlang trouw het graan voor klanten in Nieuwerkerk aan den IJssel en omstreken. Eigenlijk is ze nooit echt weg geweest, alleen stond ze bijna 50 jaar, zonder wieken en kap en steeds meer vervallen en verwaarloosd, aan het Kortenoord, en daardoor iets minder zichtbaar aanwezig. Half in de dijk verdwenen en een beetje scheef deed ze dienst als graansilo. Maar gelukkig werd Windlust in volle glorie hersteld. De molenstomp en “bijgebouwen” (graanmaalderij) werden op 4 januari 1999 door de Stichting Molen Kortenoord “in oprichting” aangekocht.

Dankzij de medewerking van Rijk, Provincie, Projectgroep Hollandsche IJssel, Gemeente, Rijksmonumentendienst, Hoogheemraadschap Schieland en tal van sponsors, donateurs en vrijwilligers, werd in vijf jaar en 5 maanden tijd Korenmolen Windlust in oude luister hersteld. Op 20 mei 2005 werd het molencomplex, bestaande uit de korenmolen, het molenaarshuisje, Dagcentrum Korenaer met theeschenkerij, werkplaats en bakkerij (voor cliënten met een verstandelijke beperking), onder grote belangstelling officieel geopend.

adres: 

Korenmolen Windlust en Dagcentrum Korenaer zijn gevestigd aan:
Kortenoord 3, Nieuwerkerk aan den IJssel

contactpersoon: 
Robert Rosbergen, secretaris

Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle

Op 12 december 1984 is de Stichting "Oud Zevenhuizen-Moerkapelle" opgericht. Het werkgebied van de stichting omvat de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle met de kernen Oud Verlaat, Zevenhuizen en Moerkapelle.
De stichting wordt beheerd door een aantal bestuursleden en heeft momenteel ongeveer 1000 donateurs. De stichting is daarmee één van de grootste oudheidkundige organisaties in de regio, zeker waar het om de plattelandsgemeenten gaat.

Om de belangstelling voor de geschiedenis van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat levend te houden en het erfgoed te bewaren, ontplooit de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle diverse activiteiten voor en met haar donateurs. Eén maal per maand is het Historisch Centrum "Ons Verleden" voor het publiek geopend.

adres: 

Tweemanspolder 15, 2761 EE, Zevenhuizen (ZH)

telefoon: 
079-5932906
contactpersoon: 
Dhr. A. Brugmans, secretaris
overig: 

Historisch Centrum: Tweemanspolder 15, 2761 EE Zevenhuizen

Stichting Steenovens Klein Hitland

De Steenovens in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn een nieuwe fase in hun leven begonnen. Na een rijke historie zijn de steenovens nu gerestaureerd, zodat ook de toekomst er weer mooi uitziet voor deze bouwwerken. Grootse plannen voor nieuw gebruik van de ovens worden op dit moment gesmeed.

De stichting stelt zich ten doel: 1. De Steenovens Klein Hitland te behoeden voor verval,  2. Het Steenovencomplex in gebruikt te (laten) nemen voor en door activiteiten, 3. Een scenario ontwikkelen om in het Steenovencomplex studio's  werkplaatsen te creeeren voor bedrijfsmatig gebruik.

Help mee onze activiteiten te doen slagen. Bestuur:

Theo de Vlaming: voorzitter, docent/coördinator/bestuurder kunst en cultuur, internationalisering, sport,  Marie José Schrage: financiën en secretariaat, Juriste, bestuurder sociale en andere projecten,  Leo Bredie: lid: portefeuille gebouwen en activiteiten, hoofd Monumentenwacht Zuid Holland, Wilco van Hoogdalem:lLid, onderhoud en activiteiten.

adres: 

Locatie: Klein Hitland 9 , 2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel

contactpersoon: 
Theo de Vlaming, voorzitter

Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied

Deze vereniging is opgericht op 17 september 1991 en heeft als doel: 'het verrichten van al datgene wat in het belang is of kan zijn van de Molenviergang in de Tweemanspolder te Zevenhuizen en van de molens in het Rottemerengebied in het algemeen.'

Op deze website vindt u informatie over de prachtige molens die u  in het Rottemerengebied kunt vinden. De foto's en verhalen bieden u een 'kijkje' achter de schermen en de wandel / fietsroutes op deze website kunt u downloaden en laten u kennismaken met een uniek historisch stuk van West-Nederland.

Vrouwen van Nu Moordrecht

De vereniging heeft ten doel door vorming en ontwikkeling van vrouwen hun besef van verantwoordelijkheid voor en deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden.De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van partijpolitiek.

telefoon: 
M.A. Hoogendoorn-Minnee 0182-883335
contactpersoon: 
M.A. Hoogendoorn-Minnee

Vrouwen van Nu Nieuwerkerk

Onze vereniging is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die lid worden voor de contacten en de gezelligheid en daarbij deelnemen aan allerlei activiteiten. Elke maand organiseert onze afdeling in een goede sfeer van vriendschap en ontspanning een informatieve bijeenkomst over een maatschappelijk of cultureel onderwerp. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Via onze website hopen wij ook vrouwen te bereiken die nog geen lid van onze afdeling zijn. Wij bieden een gevarieerd programma en iedereen is welkom. Wanneer u graag meer wilt weten, kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden maar u kunt natuurlijk ook tijdens een thema-avond of koffieochtend kennis met onze vereniging maken!

Vrouwen van Nu heeft als missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur. Met circa 46.000 leden georganiseerd in ruim 525 afdelingen zijn we de grootste vrouwenvereniging van Nederland.

Ons uitgebreide ledenbestand en netwerk stellen ons in staat om actief en betrokken te zijn bij zaken die vrouwen van nu bezig houden en belangrijk vinden. Vrouwen van Nu staat bekend als een kweekvijver van bestuurlijk talent. Je komt ons tegen in Gemeenteraden, Waterschappen, de Tweede Kamer en tal van besturen, commissies en inspraakorganen