Wordt herhaald elke maand iedere februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december op laatste zaterdag 24 keer.
zaterdag 27 april 2019 -
13:30 tot 16:00
Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen

OPEN MIDDAG - OUDHEIDSKAMER - HISTORISCH CENTRUM "ONS VERLEDEN"

Zou je ook nog eens terug willen zien hoe het er vroeger thuis bij je vader en moeder uitzag? Of bij opa en oma? Welke klusjes er in en om het huis gedaan moesten worden en waarmee? Hoe het voedsel werd verbouwd? Hoe er gespeeld en geleerd werd? En welke hobby’s we hadden?

In het Historisch Centrum “Ons Verleden” is hierover in diverse themahoeken heel veel terug te vinden. Jaarlijks zijn er wisselende tentoonstellingen, die de aandacht vestigen op het “cultureel erfgoed” en de geschiedenis van de drie kernen Moerkapelle, Oud Verlaat, Zevenhuizen en de naaste omgeving. Voor die tentoonstellingen wordt over het algemeen gebruik gemaakt van voorwerpen, foto’s en ander beeldmateriaal uit de eigen collecties.