De Pub, Dorpshuis Swanla te Zevenhuizen. Zaal open om 19.30 uur

Kunstlezing SBKZ

Lezing Vrouwelijke Rubens, Michaelina Wautier  (1604–1689) door Mariëlle Lassche.

De canon van de kunstgeschiedenis wordt (nog steeds) gedomineerd door mannelijke grootmeesters, die al tijdens hun leven wereldberoemd waren. Maar er waren ook kunstenaars die hun eigen weg gingen en tegenwoordig niet meer bekend zijn en wiens werk recentelijk weer opduikt en onderzocht wordt. Michaelina Wautier (1604-1689) is zo’n kunstenares. Ze past zó in het rijtje beroemde schilderessen uit de Barok, zoals Artemisia Gentilleschi en Judith Leyster. 

Michaelina was een groot en veelzijdig kunstenares in de 17e eeuw. Haar werk werd verzameld door een van Europa’s grootste kunstverzamelaars: Aartshertog Leopold Wilhelm. In tegenstelling tot veel andere vrouwelijke kunstenaars van haar tijd schilderde ze niet alleen portretten of stillevens, maar waagde ze zich ook aan genrestukken, altaarstukken en zelfs mythologisch werk op heel groot formaat! 

In deze lezing zal Mariëlle Lassche ingaan op de vragen: Wie was Michaelina Wautier? Wat weten we van haar leven en opleiding? En waarom is ze vergeten in de geschiedenis? Aan de hand van zo’n 30 werken die nu nog van haar bekend zijn wordt haar oeuvre besproken, waaruit zal blijken dat Michaelina Wautier haar ereplaats verdient in de canon van de kunstgeschiedenis.

Over Mariëlle Lassche

Mariëlle behaalde in 1997 haar master in de kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien werkt ze als onafhankelijk kunsthistorica vanuit haar eigen bedrijf Kunst & Context. Met een enthousiaste en laagdrempelige manier van vertellen neemt ze haar publiek mee in de kunstgeschiedenis van de oudheid tot de hedendaagse kunst, architectuur en design. Ze plaatst de kunstwerken in een brede context en laat zien hoe we ánders naar kunst kunnen (leren) kijken. Maandelijks neemt ze meer dan 75 cursisten mee naar musea overal in Nederland waar ze rondleidingen geeft bij actuele tentoonstellingen. Daarnaast verzorgt ze regelmatig lezingen voor kunstverenigingen en musea en schrijft ze voor de kunsttijdschriften Palet Magazine en Atelier Magazine. www.mariellelassche.nl

Euro 11.00,  vrienden SBKZ Euro 6,00. Reserveren via: http://www.theaterswanla.nl