Activiteiten SCNZ

Naast het initieren, ondersteunen en promoten van de diverse culturele projecten, komt het voltallige bestuur eens in de 2 maanden samen om te vergaderen. Ten tijde van de activiteiten, zoals de Z-Uitmarkt, vinden deelvergaderingen plaats, waarbij zoveel mogelijk ook leden van het bestuur worden betrokken.

Daarnaast vinden er gemiddeld drie keer per jaar gesprekken plaats met de verantwoordelik wethouder en de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Zuidplas. Het bestuur verzorgt zoveel mogelijk de persberichten rondom de verschillende activiteiten en projecten. Wekelijks wordt de cultuuragenda in Hart van Holland geplaatst.

Middels de website www.scnz.nl worden de activiteiten voor een groot publiek inzichtelijk gemaakt. Deze site dient tevens als informatieverstrekker naar derden (pers, gemeente, subsidievertrekkers, sponsors).

Jaarlijks organiseert SCNZ de cultuurbijeenkomst. De gelegenheid om even terug te zien naar het afgelopen jaar en de plannen uiteen te zetten voor het komend seizoen. Een gelegenheid ook om elkaar te ontmoeten en nieuwe plannen te 'smeden'.

 

Cultuurprijs gemeente Zuidplas

Op Initiarief van SCNZ is de cultuurprijs gemeente Zuidplas in het leven geroepen en voor de 1e keer in samenwerking met de gemeente uitgereikt in 2016. Ook voor 2018 staat er weer een uitreiking op het programma.

Bekendmaking en de spelregels: Cultuurprijs gemeente Zuidplas 2018, 3e Editie. Wie verdient volgens u de cultuurprijs gemeente Zuidplas 2018?

De Cultuurprijs is een initiatief van de Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas (SCNZ), en wordt jaarlijks in samenwerking met de gemeente Zuidplas uitgereikt.

Wie verdient volgens u de Cultuurprijs gemeente Zuidplas 2018?

De gemeente Zuidplas eert met deze prijs een lokale inwoner of instantie die het culturele leven in de gemeente verrijkt. De winnaar krijgt een mooi aandenken en mag 850 euro toekennen aan een cultureel doel naar keuze binnen de gemeente.

Kent u iemand, een vereniging, stichting of instantie, die u wilt nomineren voor de Cultuurprijs gemeente Zuidplas 2018, of denkt u zelf voor nominatie in aanmerking te komen?

Meld dit dan voor 1 september 2018 via info@scnz.nl vergeet vooral de motivatie niet!

De bekendmaking van de winnaar en de feestelijke prijsuitreiking vinden plaats op 14 november 2018 in Dorpshuis Swanla, Burg Klinkhamerweg 86, 2761 BJ Zevenhuizen. Het tijdstip zal later bekend worden gemaakt.

 

De gemeente Zuidplas eert met deze prijs een lokale inwoner of instantie die het culturele leven in de gemeente verrijkt.  De winnaar krijgt een mooi aandenken en mag 850 euro toekennen aan een cultureel doel naar keuze binnen de gemeente.

Kent u iemand, een vereniging, stichting of instantie, die u wilt nomineren voor de Cultuurprijs gemeente Zuidplas 2017, of denkt u zelf voor nominatie in aanmerking te komen?

Meld dit dan voor 1 september 2018 via info@scnz.nl. Vergeet vooral uw motivatie niet!

De spelregels

  • Iedere inwoner van de gemeente Zuidplas mag personen (ook zichzelf) of instanties aanmelden die minimaal twee jaar in de gemeente Zuidplas zijn gevestigd en actief zijn bij uitingen van beeldende kunst, cultureel erfgoed, architectuur, fotografie, cinematografie, multimedia, muziek, dans, poëzie, theater, proza, of een combinatie hiervan.
  • De uitingen moeten vernieuwend zijn en de kunstbeleving stimuleren.
  • De uitingen moeten een uitstraling en promotionele waarde hebben.
  • Verworven erkenningen en onderscheidingen tellen mee bij de beoordeling.
  • Aanmelden van de kandidaten moet voor 1 september 2018 via het secretariaat van Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas, p/a Mezendaal 3, 2914 ED, Nieuwerkerk aan den IJssel of via E-mail:
  •  info@scnz.nl
  • De kandidatuur moet goed worden onderbouwd.
  • De jury nomineert maximaal drie kandidaten en draagt één winnaar voor aan het college van burgemeester en wethouders.
  • Het college neemt in principe het advies van de jury over.